Agenda

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

naar: Peuters
Jeugd/Jongerenwerk
naar: Jeugd/Jongerenwerk
Ouderen(advies)werk

Stichting Welzijn Middelsee

De Middelsee, ek wol Bordine neamd, wie yn de Midsieuwen de muning fan de Boarn, der't it tij it frij hie. De Middelsee foarme de ofskieding tusken Westergoa en Eastergoa, en rikte hast sa sudlik as Snits, dat begun is op de himdyk fan de Middelsee.

Stichting Welzijn Middelsee is een zgn. brede welzijnsorganisatie met als werkgebied de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt en Menameradiel,  

De stichting verzorgt jeugd- en jongerenwerk, ouderen- en ouderenadvieswerk en sociaal cultureel werk.

Vrijwilligerscentrale Middelsee

Steunpunt voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en maatschappelijke stage

Stichting Welzijn Middelsee coordineert de Vrijwilligerscentrale voor Leeuwarderadeel, Menameradiel en het Bildt

Wilt u zich inschrijven als vrijwilliger, of bent u op zoek naar vrijwilligers? Klik dan hier!


Vrijwilligerscentrale Middelsee