Stichting Welzijn Middelsee heeft haar activiteiten per 1 januari 2017 overgedragen, op verzoek van de verschillende gemeenten waar zij voor werkt.

Als u informatie zoekt over welzijnsactiviteiten in de gemeente Leeuwarderadeel, verwijzen wij u graag naar de website van stichting Wellzo Leeuwarden (www.wellzo.frl).

Als u informatie zoekt over welzijnsactiviteiten in de gemeente Menameradiel of Het Bildt, verwijzen wij u graag naar de website van stichting De Skûle Franeker (www.deskule.nl).

Stichting Welzijn Middelsee logo